De la sèrie Narcís en l'espill de Medusa (1992)
De la sèrie Narcís en l'espill de Medusa (1992)

De la sèrie Narcís en l'espill de Medusa
De la sèrie Narcís en l'espill de Medusa

Aquisgrà, 2020
Aquisgrà, 2020

De la sèrie Narcís en l'espill de Medusa (1992)
De la sèrie Narcís en l'espill de Medusa (1992)

1/29